Opalescence tannblekeprodukter er tilgjengelige bare på tannlegekontorer.

Personvern for Ultradent Products Inc.

Sist oppdatert: 16. desember 2022


Privacy Shield - erklæring om personvern

Ultradent Product’s Inc. og selskapets datterselskaper i USA ("Ultradent", "vi", "oss" eller "vår(e)") oppfyller kravene i det amerikansk-europeiske rammeverket Privacy Shield, slik det fremgår av det amerikanske handelsdepartementet vedrørende innsamling, bruk og lagring av personopplysninger fra medlemsland i Den europeiske union og Storbritannia. Ultradent Product’s Inc. har sertifisert at selskapet følger prinsippene i Privacy Shield for varsling, valg, ansvar for overføring videre, sikkerhet, dataintegritet og begrenset formål, tilgang, håndhevelse og ansvar. Hvis det er konflikt mellom prinsippene i denne policy for personvern og prinsippene for personvern i Privacy Shield, har prinsippene for personvern i Privacy Shield forrang. Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-programmet, eller for å se vår sertifiseringsside, besøk oss på www.privacyshield.gov.

Datasikkerhet og personvern er viktig for Ultradent Products, Inc. og tilhørende datterselskaper, herunder Oratech, LLC (heretter samlet "Ultradent"). Ultradent føler seg sterkt forpliktet til å beskytte personopplysningene til kunder, ansatte og partnere og andre som betror Ultradent med personopplysninger. Formålet med dette personvernet er bl.a. å beskrive praksisen som Ultradent følger med hensyn til innsamling, lagring, bruk og offentliggjøring av personopplysningene som Ultradent mottar.

Personvernets anvendbarhet

Ultradent Products, Inc., basert i USA, er ansvarlig for personopplysninger som underligger deres og deres tilknyttede selskapers kontroll. Vær oppmerksom på at hvis du bor utenfor USA, kan ditt forhold være til et av følgende Ultradent-datterselskaper: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd eller Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. Dette personvernet gjelder for alle personopplysninger som samles inn, behandles og lagres av Ultradent og datterselskapene.

For personvernet skal begrepet "personopplysninger" bety opplysninger som identifiserer personer eller som kan brukes til å identifisere en person, inkludert enkeltpersonens navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bruker-ID og passord. I en sammenheng med ansettelsesforhold inkluderer personopplysninger også enkeltpersonens navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bruker-ID og passord samt landet hvor vedkommende ble født, sivilstatus, nødkontaktsopplysninger, lønnsinformasjon, arbeidsvilkår og jobbkvalifikasjoner (slik som utdannelsesnivå oppnådd). Personopplysninger inkluderer ikke opplysninger med ny identifisering, som er anonyme eller offentlig tilgjengelige eller situasjoner hvor pseudonymer brukes (pseudonymer innebærer erstatning av navn eller andre identifikatorer med erstatninger, slik at identifikasjon av enkeltpersoner ikke er mulig).

Personopplysninger kan bli overført internasjonalt, herunder også til og fra USA. Dette kan inkludere overføringer til land som ikke har personvernlover tilsvarende de som gjelder i landet der du bor. Når du frivillig deler dine personopplysninger med Ultradent, forstår du at dine personopplysninger kan ble lagret og behandlet i og utenfor USA.

Privacy Shield for personopplysninger fra EØS og Storbritannia overført til USA

Ultradent oppfyller kravene i det amerikansk-europeiske rammeverket Privacy Shield, slik det fremgår av det amerikanske handelsdepartementet vedrørende innsamling, bruk og lagring av personopplysninger som Ultradent behandler, og som overføres fra medlemsland i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS") og Storbritannia ("UK") til USA i samsvar med Privacy Shield. Ultradent har sertifisert at selskapet følger prinsippene for varsling, valg, ansvar for overføring videre, sikkerhet, dataintegritet, tilgang og håndhevelse. Hvis det er konflikt mellom begrepene i dette personvernet og prinsippene i Privacy Shield, har prinsippene i Privacy Shield forrang. Hvis du vil vite mer om Privacy Shield-programmet, eller for å se Ultradents sertifiseringsside, besøk oss på www.privacyshield.gov.

Ultradent anerkjenner enkeltpersoner i EØS og UK sin rett til å få tilgang til sine personopplysninger i samsvar med rammeverket i Privacy Shield. Enkeltpersoner kan se gjennom og redigere sine personopplysninger ved å logge inn på kontoprofilen eller ved å kontakte Ultradent direkte som beskrevet nedenfor.

Ultradent er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som selskapet mottar og etterfølgende overføringer av slike personopplysninger til tredjepart som handler på deres vegne. Ultradent oppfyller prinsippene i Privacy Shield for overføringer videre av personopplysninger fra EØS og UK, inkludert bestemmelsene for ansvar for slik videre overføring. I henhold til Privacy Shield, forblir Ultradent Products, Inc. ansvarlig for overføring av personopplysninger til tredjeparter som fungerer som våre representanter, med mindre vi kan bevise at vi ikke var del av hendelsene som førte til skaden.

Under visse omstendigheter kan Ultradent bli tvunget til å offentliggjøre personopplysninger som følge av rettslige anmodninger av offentlige myndigheter, inkludert krav om å imøtekomme nasjonal sikkerhet eller håndheving av loven.

Fornyelse og verifisering

Ultradent vil fornye de EU-USA Privacy Shield-sertifiseringene årlig med mindre selskapet bestemmer at det ikke lenger trenger slik sertifisering, eller hvis det bestemmer seg for å bruke en annen egnet mekanisme. Før ny sertifisering vil Ultradent gjennomføre en intern verifisering for å sikre at dets bekreftelser og utsagn med hensyn til behandling av personopplysninger er adekvat og at Ultradent har implementert disse praksisene på egnet måte. Som en del av verifiseringsprosessen vil Ultradent:

 • revidere personvernet publisert på Ultradents webside for å sikre at policyen (i) samsvarer med EU-USA rammeverket Privacy Shield, (ii) beskriver Ultradents praksis og prosedyre mht. Ultradents innsamling av personopplysninger og (iii) identifiserer Ultradents deltakelse i EU-USA rammeverket Privacy Shield og hvordan man skal gå frem for å skaffe ytterligere informasjon vedrørende EU-USA Privacy Shield-programmet og Ultradents informasjonssikkerhetsprogram,
 • bekrefte at enkeltpersoner som Ultradent har samlet inn personopplysninger om, er gjort oppmerksomme på prosessen hvor de kan sende inn kommentarer, forslag, spørsmål eller klager, og prosessen for å gjøre oppmerksom på og løse spørsmål eller klager, inkludert tilgjengelighet for uavhengig konfliktløsning hvor aktuelt (Ultradent kan gjøre dette gjennom det publiserte personvernet eller ved hjelp av andre kanaler), og
 • revidere prosesser og prosedyrer brukt av Ultradent for opplæring av personale i Ultradents deltakelse i EU-USA rammeverket Privacy Shield og egnet innsamling, behandling og lagring av personopplysninger.

Ultradent vil utrede en intern verifiseringsrapport på årsbasis.

Privacy Shield - håndhevelse og konfliktløsning

Med hensyn til personopplysningene som mottas eller overføres i henhold til Privacy Shield-rammeverket, er Ultradent underlagt FTCs (Federal Trade Commission) kompetanse for håndhevelse.

I samsvar med EU-USA Privacy Shield-prinsippene er Ultradent forpliktet til å løse klager vedrørende personvern, innsamling og bruk av personopplysninger. Enkeltpersoner med spørsmål eller bekymringer vedrørende Ultradents bruk av personopplysninger om dem kan kontakte Ultradent ved hjelp av kontaktinformasjon nedenfor.

På e-post: Privacyde@Ultradent.com

Per post: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Ultradent har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under Privacy Shield-prinsippene til en uavhengig tvisteløsningsmekanisme, BBB EU PRIVACY SHIELD, som drives av BBB National Programs. Hvis du ikke mottar rettidig bekreftelse på klagen din, eller hvis klagen din ikke blir behandlet på tilfredsstillende måte, kan du gå til https://bbbprograms.org/privacy-shield-complaints for mer informasjon og for å sende inn en klage. Denne tjenesten tilbys gratis for deg.

Ultradent forplikter seg til å samarbeide og ta hensyn til råd fra komiteen opprettet av EUs personvernmyndigheter med hensyn til opplysninger om ansatte som overføres fra EØS innenfor rammen av et ansettelsesforhold.

Hvis du er borger av et land i EØS eller UK, eller hvis du bor i EØS eller UK og du ikke mottok en rettidig bekreftelse på klagen din angående opplysninger fra et ansettelsesforhold, eller hvis klagen din angående opplysninger fra et ansettelsesforhold ikke ble håndtert tilfredsstillende, kan du kontakte den uavhengige megleren nedenfor for videre hjelp:

Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Under visse omstendigheter kan du be om bindende voldgift for å løse en konflikt relatert til Privacy Shield. For å be om voldgift må du utføre punktene nedenfor, før du stiller krav om megling: (1) fremlegge klagen direkte til Ultradent og gi Ultradent mulighet til å løse problemet; (2) gjøre bruk av den uavhengige meglerinstansen, i dette tilfelle Council of Better Business Bureaus; og (3) fremlegge problemet for din relevante personvernmyndighet og gi handelsdepartementet i USA en mulighet til å løse opp i problemet bak klagen, uten at det oppstår kostnader for deg. For mer informasjon om bindende voldgift, se USAs handelsdepartements rammeverk for Privacy Shield: Vedlegg I (Bindende voldgift).

Datainnsamling

Informasjonen samlet inn av Ultradent er begrenset til de spesifikke dataene nødvendig for at Ultradent skal kunne ivareta sine legitime interesser (herunder å opprette og vedlikeholde relasjoner til sine kunder, levere produkter og tjenester og administrere sin forretning) og sikre samsvar med tilsynsmyndigheter og lokale, føderale, nasjonale og internasjonale lover.

Eksempler på informasjonen samlet inn av Ultradent inkluderer, men er ikke begrenset til, enkeltpersonens navn, forretningsnavn, e-postadresse, gateadresse, telefonnummer og kredittkortinformasjon (kun når det foretas kjøp).

Ultradent kan bruke visse webbaserte teknologier for å samle inn forbruksdata slik som informasjonskapsler (små tekstfiler lagret i brukerens webleser), webkapsler (elektroniske bilder som muliggjør telling av besøkende som har åpnet en side eller visse informasjonskapsler) eller liknende teknologier. Ultradent kan også samle inn informasjon fra kundeinnkjøpsskjema, samhandlinger med Ultradents kundeserviceavdeling og informasjonsforespørsler. Du kan nekte å godta informasjonskapsler ved å aktivere en innstilling i nettleseren som gir deg anledning til å avvise at det settes informasjonskapsler. Men hvis du velger denne innstillingen, vil du kanskje ikke få tilgang til visse deler av Ultradents webside. Visse nettlesere vil kanskje gi deg anledning til å aktivere et alternativ “Ikke spor”, som sender signaler til websidene du besøker om at du ikke ønsker at dine aktiviteter på nettet skal kunne spores. Dette er ikke det samme som å blokkere informasjonskapsler, ettersom nettlesere med “Ikke spor”-alternativ fortsatt kan akseptere informasjonskapsler. Ultradent aksepterer per i dag ikke “Ikke spor”-signaler. Dersom Ultradent i fremtiden vil gjøre dette, vil personvernet bli oppdatert tilsvarende.


Markedsføring

Ultradent kan komme til å kontakte deg med jevne mellomrom på e-post eller via sosiale medier for å gi deg informasjon om hendelser, produkter, tjenester og innhold som kan være av interesse for deg. Hvis gjeldende lov krever at Ultradent innhenter ditt uttrykkelige samtykke før vi sender visse typer markedsføring til deg, vil Ultradent bare sende deg denne type kommunikasjon etter å ha innhentet ditt uttrykkelige samtykke.

Brukere kan når som helst trekke tilbake deres samtykke ved å fylle ut og sende inn en forespørsel om tilbaketrekking av samtykket sitt til Ultradent ved hjelp av Privacy Management Links-dataportalen for selvserviceforespørsler og vedlikehold på https://www.opalescence.no/privacy-management.

Databruk

Generelt gjør personopplysningene som Ultradent samler inn, det mulig for Ultradent å levere tjenester til kunder og ansatte, overholde lovbestemmelser, løse konflikter og håndheve avtaler. Ultradents innsamling av personopplysninger gjør det også mulig for selskapet å holde kunder, ansatte og tilknyttede tredjeparter oppdatert på flere områder relatert til Ultradent, slik som for eksempel de siste produktnyhetene, forestående Ultradent-arrangementer og for å sende viktige varsler, f.eks. om kjøp og endringer på Ultradents vilkår, betingelser og policyer. Ultradent bruker også personopplysninger for å opprettholde og støtte produkter, levere forespurte tjenester og produkter til kunder, bidra til å opprette, utvikle, drive, levere og forbedre Ultradents websider, produkter, tjenester og kundekommunikasjoner og til å forbedre markedsføring, reklame og salg. Ultradent kan også bruke forhåndsangitte personopplysninger de har for hånden for å bidra til identifikasjon av brukere og for interne formål, som revisjon, dataanalyse og forskning.


Dataoverføringer og deling

Ultradent er en internasjonal organisasjon med avtaler og forretningsrelasjoner i hele verden. Derfor kan det være nødvendig å overføre personopplysninger internasjonalt. I slike tilfeller, og hvor dette kreves, innhenter Ultradent en avgjørelse om egnethet slik det fremgår av GDPR-bestemmelsene. Hvis det ikke foreligger en bestemmelse om egnethet, vil Ultradent overholde generelt akseptert bransjestandarder for å sikre overføringen av personopplysninger.

Personopplysningene som samles inn av Ultradent, selges ikke til andre organisasjoner, med unntak av det som er beskrevet i avsnittet "Innbyggere i California" i denne personvernerklæringen. Hvis denne praksisen skulle endre seg i fremtiden, vi vi oppdatere denne policyen for å vise dette og gi enkeltindivider mulighet til å velge å delta eller avslå. Ultradent kan dele personopplysninger med tredjeparter når dette er nødvendig for å utøve legitime forretningsfunksjoner (herunder f.eks. med datterselskaper, selskaper som leverer teknisk støtte og hjelp til Ultradent med tanke på Ultradents websider, finansinstitusjoner som behandler betalinger for ordrer plassert av kunder, leverandører og andre som fasiliterer leveranse av de produktene eller tjenestene som kundene har bestilt). Ultradent kan også dele personopplysninger i følgende situasjoner:

 • i samsvar med eller tillatt av lov, slik som å overholde kravene ved stevning eller liknende rettsprosesser
 • når Ultradent er i god tro at offentliggjøring er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter, beskytte sikkerheten til enkeltpersoner, beskytte sikkerheten til andre, etterforske svindel eller svare på anmodning fra myndighetene
 • for å etterforske mulige overtredelser av personvernet eller annen gjeldende kontrakt eller avtale
 • til tredjepart med ditt forutgående samtykke om å gjøre det, og
 • i tilfellet Ultradent gjennomgår en forretningsprosess slik som en sammenslåing, oppkjøp av et annet selskap eller salg av alle eller en del av aktiva.

Ytterligere informasjon mht. metodene brukt av Ultradent kan du få ved å ta kontakt med Ultradent som beskrevet nedenfor.

Datarettigheter og sikkerhet for enkeltpersoner i EØS og UK

Ultradent treffer tiltak i god tro for å gi personer tilgang til deres personopplysninger som er samlet inn, behandlet og lagret av Ultradent. Enkeltpersoner i EØS eller UK har visse rettigheter som kan være gjenstand for begrensninger og/eller restriksjoner. Disse rettighetene inkluderer retten til å forlange tilgang til, og til å rette eller slette, sine personopplysninger, oppnå begrensninger for databehandlingen eller protestere mot databehandling av sine personopplysninger, be om at en kopi av personopplysningene om dem leveres til dem, eller til tredjepart. Hvis du ønsker å gjøre bruk av noen av disse rettighetene, må du sende en forespørsel til Ultradent ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor.

Enkeltpersoner i EØS har også rett til å fremlegge klage om databehandlingen av sine personopplysninger hos vedkommende datatilsyn ("DPA"). Enkeltpersoner i EØS og UK som ønsker å finne ut mer om regionalt datatilsyn, kan gjøre dette ved å gå til ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Ultradent vil behandle alle forespørsler som nødvendig i henhold til gjeldende lover og i samsvar med Ultradents interne prinsipper om sikkerhet og personvern.

Innbyggere i California

Dette avsnittet gjelder kun for innbyggere i California og kommer i tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen. California Consumer Privacy Act fra 2018 ("CCPA") gir innbyggere i California spesifikke rettigheter og krever at vi gjør visse avsløringer. Hvis du bor i California, har du rett til å: (i) be om at vi sletter personopplysninger som vi har samlet inn om deg; (ii) be om at vi avslører hvilke personopplysninger vi har samlet inn om deg; (iii) be oss avsløre hvorvidt vi selger (eller har solgt) dine personopplysninger; (iv) velge bort alt eventuelt salg av dine personopplysninger (så langt vi faktisk selger slike); og (v) ikke utsettes for diskriminering fordi du benytter dine rettigheter i henhold til CCPA. Når det gjelder salg av personopplysninger, definerer CCPA "salg" bredt for å dekke scenarioer som tradisjonelt ikke anses som salg av personopplysninger. Det kan derfor finnes tilfeller hvor vi selger (slik begrepet er definert i CCPA) personopplysninger. For å utøve din rett til å velge bort slike salg kan du (eller din autoriserte representant) sende inn en forespørsel ved å klikke på denne koblingen: https://www.opalescence.no/privacy-management. For å utøve andre rettigheter under CCPA kan du (eller din autoriserte representant) kontakte oss ved å benytte en verifiserbar forbrukerforespørsel, som beskrevet nedenfor. Forespørselen din må inneholde tilstrekkelig informasjon til at vi kan verifisere at du er den personen som vi har innhentet personopplysninger om, den må også inneholde nok detaljer til at vi kan forstå, evaluere og besvare den.

Vi innhenter følgende kategorier av personopplysninger både direkte og indirekte fra deg (f.eks. ved å observere din aktivitet på nettstedet vårt): (i) identifiserende informasjon som inkluderer følgende spesifikke personopplysninger: navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer; (ii) bankkortinformasjon, som inkluderer følgende spesifikke personopplysninger: navn, kortnummer og annen finansiell informasjon; (iii) kommersiell informasjon, som inkluderer følgende spesifikke personopplysninger: kjøpte eller vurderte produkter eller tjenester, eller annen kjøps- eller forbrukshistorikk eller tendenser; og (iv) informasjon om internettbruk eller annen elektronisk nettverksinformasjon, som inkluderer følgende personopplysninger: nettleserlogg, søkehistorikk og informasjon om dine samhandlinger med Ultradents nettsted.

Formålene med å innhente og selge (som begrepet defineres av CCPA) personopplysninger, og hvordan vi bruker og deler slike personopplysninger er de som angis i avsnittene "Databruk" og "Dataoverføringer og deling" i denne personvernerklæringen.

I de forutgående tolv månedene har vi:

 • cinnhentet følgende kategorier av personopplysninger: (i) identifiserende data; (ii) bankkortinformasjon; (iii) kommersiell informasjon; (iv) stedsdata; (v) biometrisk eller lydbasert informasjon; (vi) profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon; (vii) utdannelsesinformasjon; (viii) nettbasert eller annen elektronisk nettverksbasert informasjon om aktivitet.
 • "solgt" (som definert av CCPA) følgende kategorier av personopplysninger: identifiserende data, kommersiell informasjon, stedsdata, biometrisk eller lydbasert informasjon, profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon, utdannelsesinformasjon, nettbasert eller annen elektronisk nettverksbasert informasjon om aktivitet samt slutninger fra kategoriene ovenfor brukt til å opprette en profil.
 • avslørt for forretningsformål følgende kategorier av personopplysninger: identifiserende data, kommersiell informasjon, stedsdata, biometrisk eller lydbasert informasjon, profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon, utdannelsesinformasjon og nettbasert eller annen elektronisk nettverksbasert informasjon om aktivitet.
 • innhentet personopplysninger fra følgende kildekategorier: direkte fra deg eller indirekte fra deg.
 • delt personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter: tjenesteleverandører som tilrettelegger virksomheten vår, reklamenettverk, nettjenesteleverandører, dataanalyseleverandører, myndigheter, operativsystemer og plattformer, sosiale nettverk og gjenselgere av forbrukerdata.

Sivilloven California Civil Code Section 1798.83 gir brukere av denne websiden som er innbyggere i California rett til å kreve visse opplysninger vedrørende Ultradents avdekking av personopplysninger til tredjepart med tanke på direkte markedsføringsformål. Vennligst ta kontakt med Ultradent som beskrevet nedenfor for å rette en slik forespørsel.

For alle enkeltpersoner hvis personopplysninger vi behandler

Når en forespørsel stilles til Ultradent vedrørende personopplysninger og før Ultradent behandler forespørselen, ber vi personen som sender forespørselen om å identifisere seg og informasjonen som vedkommende ønsker å få tilgang til, rette eller slette. Når enkeltpersoner endrer personopplysningene, bes de om å gi sann, komplett og nøyaktig informasjon. Ved mottak av en forespørsel i samsvar med disse bestemmelsene tar bl.a. Ultradent hensyn til byrden eller kostnaden ved å gi forespurt tilgang, potensielle farer for vedkommendes personvern og om rettighetene til andre personer enn vedkommende som har sendt forespørselen, overtredes. Ultradent svarer på forespørsler innenfor en rimelig tidsfrist.

Enkeltpersoner kan se gjennom og redigere sine personopplysninger ved å logge inn på kontoprofilen eller ved å kontakte Ultradent. For å be om sletting av personopplysninger må enkeltpersoner sende en skriftlig forespørsel ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Sikkerhet

Ultradent har implementert prosesser og fysiske og tekniske tiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til personopplysninger samlet inn og lagret av Ultradent og for å forhindre uautorisert bruk, endring, korrumpering eller offentliggjøring av personopplysningene. Personopplysningene som lagres av Ultradent, beskyttes av en brannmur. Ultradents servere er plassert på fasiliteter som er underlagt fysiske sikkerhetstiltak inkludert brukergodkjenningspassord og andre liknende tiltak, som er beregnet på å forhindre uautorisert tilgang. Med hensyn til visse kategorier av produseres bruker Ultradent også sikker krypteringsteknologi for å sikre mottatte personopplysninger enda bedre.

Ultradent begrenser tilgang til personopplysninger for sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som har behov for å informasjonen for å drive Ultradents forretning på en måte som er i samsvar med dette personvernet. Det kreves at slikt personale behandler personopplysninger på en måte som er forenelig med personvernet. Ultradent følger generelt aksepterte standarder for å beskytte personopplysninger, både under overføring og når de er mottatt.

Selv om Ultradent tror at implementerte policyer og praksiser vedrørende informasjonssikkerhet og integritet er rimelige, kan Ultradent ikke garantere at sikkerheten og/eller integriteten til personopplysninger ikke vil brutt eller at slike personopplysninger ikke vil bli utsatt for uautorisert tilgang, endring, korrumpering eller offentliggjøring. Ultradent reviderer informasjonssikkerhetspolicyene og praksisene regelmessig, og kan oppdatere dem hvis selskapet ser behov for det for å oppnå informasjonssikkerhet og integritet i samsvar med bransjestandardene.

Datalagring

Ultradent vil treffe rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene som selskapet samler inn, ikke overgår de som er nødvendige for formålene de ble samlet inn for og at de lagres bare i perioden som er nødvendig for å fullføre angitt formål slik det fremgår av dette personvernet med mindre en lengre lagringsperiode kreves eller tillates av lokale, nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser.

Ansvar og ledelse

Ultradents interne personvernansvarlige overvåker Ultradents informasjonssikkerhetsprogram, inkludert samsvar med EU-USA rammeverket Privacy Shield. Ultradents utnevnte personvernansvarlige er ansvarlig for å revidere og godkjenne alle faktiske endringer av Ultradents informasjonssikkerhetsprogrammet. Eventuelle spørsmål, forhold eller kommentarer vedrørende personvernet kan stilles til Ultradent ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Kontakt Ultradent

Hvis du har spørsmål, kommentarer, klager eller forslag om personvernet, kan du ta kontakt med Ultradent på følgende måte:

Hvis du befinner deg i EØS eller UK, kan du ta kontakt med Ultradents personvernombud på Privacyde@Ultradent.com.

Hvis du befinner deg utenfor EØS eller UK, kan du ta kontakt med Ultradent på Privacy@Ultradent.com.

Alle spørsmål, kommentarer, klager eller forslag om personvernet, kan også sendes til Ultradent på e-post eller ved hjelp av følgende adresse:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Gratis nummer: 1.888.230.1420

Endringer av personvernet

Ultradent forbeholder seg retten til å oppdatere personvernet med jevne mellomrom. Hvis det kommer tillegg til personvernet, gjør Ultradent slik tillegg tilgjengelige ved å publisere et varsel om dette på nettsidene, e-postmeldinger eller ved hjelp av andre kanaler. Les gjennom personvernet med jevne mellomrom, spesielt før du gir personopplysninger til Ultradent. Hvis du fortsetter å bruke Ultradents websider etter det er blitt foretatt endringer i personvernet, er dette et tegn på samtykke med vilkårene i det reviderte personvernet.