Opalescence tannblekeprodukter er tilgjengelige bare på tannlegekontorer.

Personvern for Ultradent Products Inc.

Sist oppdatert: 7. februar 2024


Rammeerklæring for personvern

Ultradent Product's Inc. og dets tilknyttede amerikanske enheter ("Ultradent", "vi", "oss" eller "vår(e)") overholder EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) og UK-utvidelsen til EU -US DPF, og Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) som fastsatt av US Department of Commerce. Ultradent har sertifisert overfor det amerikanske handelsdepartementet at de overholder EU-US Data Privacy Framework Principles (EU-US DPF Principles) med hensyn til behandling av personopplysninger mottatt fra EU og Storbritannia i avhengighet av EU -US DPF og Storbritannias utvidelse til EU-US DPF. Ultradent har sertifisert overfor US Department of Commerce at de overholder Sveits-US Data Privacy Framework Principles (Swiss-US DPF Principles) med hensyn til behandling av personopplysninger mottatt fra Sveits i avhengighet av Sveits-US DPF. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og EU-US DPF-prinsippene og/eller Sveits-US DPF-prinsippene, skal prinsippene gjelde. For å lære mer om Data Privacy Framework (DPF)-programmet, og for å se vår sertifisering, besøk https://www.dataprivacyframework.gov/.

Blant de amerikanske enhetene til Ultradent Products Incorporated, følger Oratech, LLC også EU-US Data Privacy Framework Principles (EU-US DPF Principles), inkludert som relevant under UK-utvidelsen til EU-US DPF, og Swiss-US DPF Prinsipper og dekkes av Ultradent Products Incorporateds DPF-innlevering.

Hos Ultradent er sikkerheten og personvernet til personopplysninger avgjørende. Vi er dedikert til å beskytte personopplysningene til våre kunder, ansatte, partnere og andre interessenter som gir oss slik informasjon. Denne personvernerklæringen beskriver vår praksis angående innsamling, lagring, bruk og avsløring av personopplysninger vi mottar.

Personvernets anvendbarhet

Ultradent Products, Inc., basert i USA, er ansvarlig for personopplysninger som underligger deres og deres tilknyttede selskapers kontroll. Vær oppmerksom på at hvis du bor utenfor USA, kan ditt forhold være til et av følgende Ultradent-datterselskaper: Ultradent do Brasil, Ultradent Products GmbH, Ultradent Italia S.R.L., Ultradent Japan KK, Ultradent (Australia) PTY Ltd, Guangzhou Ultradent Medical Instrument Co., Ltd, Ultradent Products China Ltd, Ultradent Products Malaysia SDN. BHD. eller Ultradent Africa. Dette personvernet gjelder for alle personopplysninger som samles inn, behandles og lagres av Ultradent og datterselskapene.

For personvernet skal begrepet "personopplysninger" bety opplysninger som identifiserer personer eller som kan brukes til å identifisere en person, inkludert enkeltpersonens navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bruker-ID og passord. I en sammenheng med ansettelsesforhold inkluderer personopplysninger også enkeltpersonens navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bruker-ID og passord samt landet hvor vedkommende ble født, sivilstatus, nødkontaktsopplysninger, lønnsinformasjon, arbeidsvilkår og jobbkvalifikasjoner (slik som utdannelsesnivå oppnådd). Personopplysninger inkluderer ikke opplysninger med ny identifisering, som er anonyme eller offentlig tilgjengelige eller situasjoner hvor pseudonymer brukes (pseudonymer innebærer erstatning av navn eller andre identifikatorer med erstatninger, slik at identifikasjon av enkeltpersoner ikke er mulig).

Personopplysninger kan bli overført internasjonalt, herunder også til og fra USA. Dette kan inkludere overføringer til land som ikke har personvernlover tilsvarende de som gjelder i landet der du bor. Når du frivillig deler dine personopplysninger med Ultradent, forstår du at dine personopplysninger kan ble lagret og behandlet i og utenfor USA.

Databeskyttelsesramme for personopplysninger i EØS og Storbritannia overført til USA

Ultradent overholder EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) og UK-utvidelsen til EU-US DPF, og Swiss-US Data Privacy Framework (Swiss-US DPF) som fastsatt av US Department of Commerce . Ultradent har sertifisert overfor det amerikanske handelsdepartementet at de overholder EU-US Data Privacy Framework Principles (EU-US DPF Principles) med hensyn til behandling av personopplysninger mottatt fra EU og Storbritannia i avhengighet av EU -US DPF og Storbritannias utvidelse til EU-US DPF. Ultradent har sertifisert overfor US Department of Commerce at de overholder Sveits-US Data Privacy Framework Principles (Swiss-US DPF Principles) med hensyn til behandling av personopplysninger mottatt fra Sveits i avhengighet av Sveits-US DPF. Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og EU-US DPF-prinsippene og/eller Sveits-US DPF-prinsippene, skal prinsippene gjelde. For å lære mer om Data Privacy Framework (DPF)-programmet, og for å se vår sertifisering, besøk https://www.dataprivacyframework.gov/.

Ultradent erkjenner retten til enkeltpersoner i EØS og Storbritannia til å få tilgang til deres personopplysninger i henhold til Data Privacy Framework. Enkeltpersoner kan se gjennom og redigere sine personopplysninger ved å logge inn på kontoprofilen eller ved å kontakte Ultradent direkte som beskrevet nedenfor.

Ultradent er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger den mottar og påfølgende overføringer av slike personopplysninger til tredjeparter som opptrer som agenter på vegne av Ultradent. Ultradent overholder Data Privacy Framework-prinsippene for videre overføring av personopplysninger fra EØS og Storbritannia, inkludert bestemmelsene om videre overføringsansvar. I henhold til Data Privacy Framework forblir Ultradent Product's Inc. ansvarlig for overføring av personopplysninger til tredjeparter som fungerer som våre agenter med mindre vi kan bevise at vi ikke var en part i hendelsene som førte til skadene.

Under visse omstendigheter kan Ultradent bli tvunget til å offentliggjøre personopplysninger som følge av rettslige anmodninger av offentlige myndigheter, inkludert krav om å imøtekomme nasjonal sikkerhet eller håndheving av loven.

Fornyelse og verifisering

Ultradent vil fornye sitt EU-US personvernprogram årlig, med mindre Ultradent senere fastslår at det ikke lenger trenger slik sertifisering eller bestemmer seg for å bruke en annen tilstrekkelighetsmekanisme. Før ny sertifisering vil Ultradent gjennomføre en intern verifisering for å sikre at dets bekreftelser og utsagn med hensyn til behandling av personopplysninger er adekvat og at Ultradent har implementert disse praksisene på egnet måte. Som en del av verifiseringsprosessen vil Ultradent:

 • gjennomgå personvernreglene som er publisert på Ultradents nettsted for å sikre at retningslinjene (i) overholder EU-US DPF og UK Extension to EU-US DPF, og Swiss-US DPF-prinsippene; (ii) nøyaktig beskriver Ultradents praksis og prosedyrer angående innsamling av personopplysninger; og (iii) identifiserer Ultradents deltakelse i EU-US DPF, UK Extension to EU-US DPF og Swiss-US DPF og hvordan man kan få ytterligere informasjon om EU-US DPF og UK Extension to EU- US DPF, og det sveitsisk-amerikanske DPF-programmet og Ultradents informasjonssikkerhetsprogram,
 • bekrefte at enkeltpersoner som Ultradent har samlet inn personopplysninger om, er gjort oppmerksomme på prosessen hvor de kan sende inn kommentarer, forslag, spørsmål eller klager, og prosessen for å gjøre oppmerksom på og løse spørsmål eller klager, inkludert tilgjengelighet for uavhengig konfliktløsning hvor aktuelt (Ultradent kan gjøre dette gjennom det publiserte personvernet eller ved hjelp av andre kanaler), og
 • gjennomgå prosessene og prosedyrene som brukes av Ultradent for opplæring av Ultradent-personell om Ultradents deltakelse i EU-US DPF, UK Extension to EU-US DPF, og Swiss-US DPF og riktig innsamling, behandling og lagring av personopplysninger .

Ultradent vil utrede en intern verifiseringsrapport på årsbasis.

Håndhevelse av rammeverket for personvern og tvisteløsning

Med hensyn til personopplysninger mottatt eller overført i samsvar med rammeverket for personvern, er Ultradent underlagt reguleringsmyndighetene til Federal Trade Commission (“FTC”).

I samsvar med EU-US DPF, UK-utvidelsen til EU-US DPF og Sveits-US DPF-programmets prinsipper, er Ultradent forpliktet til å løse klager knyttet til personvern, innsamling og bruk av personopplysninger overført til USA i henhold til DPF-prinsippene. Personer med spørsmål eller bekymringer angående Ultradents bruk av deres personopplysninger og DPF-henvendelser kan kontakte Ultradent ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

På e-post: Privacyde@Ultradent.com

Per post: Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095

Ultradent har videre forpliktet seg til å henvise uløste personvernklager under Data Privacy Framework Principles til en uavhengig tvisteløsningsmekanisme, Data Privacy Framework Services, som drives av BBB National Programs. Hvis du ikke mottar rettidig bekreftelse på klagen din, eller hvis klagen din ikke blir behandlet på tilfredsstillende måte, kan du gå til https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers for mer informasjon og for å sende inn en klage. Denne tjenesten tilbys gratis for deg.

I samsvar med EU-US DPF og UK Extension to EU-US DPF og Swiss-US DPF, forplikter Ultradent seg til å samarbeide og følge rådene fra panelet etablert av EUs databeskyttelsesmyndigheter (DPAs) og UK Information Commissioner's Office (ICO) og den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (FDPIC) med hensyn til uløste klager angående vår håndtering av personaldata mottatt i avhengighet av EU-US DPF og UK Extension to EU-US DPF og sveitsisk-amerikanske DPF i sammenheng med arbeidsforholdet.

Hvis du er borger av et land i EØS eller UK, eller hvis du bor i EØS eller UK og du ikke mottok en rettidig bekreftelse på klagen din angående opplysninger fra et ansettelsesforhold, eller hvis klagen din angående opplysninger fra et ansettelsesforhold ikke ble håndtert tilfredsstillende, kan du kontakte den uavhengige megleren nedenfor for videre hjelp:

Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf

Under visse omstendigheter kan du påberope deg bindende voldgift for å løse en tvist relatert til Data Privacy Framework. For å påberope deg voldgift, må du ta følgende trinn før du starter et voldgiftskrav: (1) fremme klagen din direkte til Ultradent og gi Ultradent muligheten til å løse problemet; (2) gjøre bruk av den uavhengige tvisteløsningsmekanismen, i dette tilfellet Council of Better Business Bureaus; og (3) ta opp problemet gjennom din relevante databeskyttelsesmyndighet og gi det amerikanske handelsdepartementet en mulighet til å løse klagen uten kostnad for deg. For mer informasjon om bindende voldgift, se US Department of Commerces Data Privacy Framework: https://www.dataprivacyframework.gov/s/.

Datainnsamling

Informasjonen samlet inn av Ultradent er begrenset til de spesifikke dataene nødvendig for at Ultradent skal kunne ivareta sine legitime interesser (herunder å opprette og vedlikeholde relasjoner til sine kunder, levere produkter og tjenester og administrere sin forretning) og sikre samsvar med tilsynsmyndigheter og lokale, føderale, nasjonale og internasjonale lover.

Eksempler på informasjonen samlet inn av Ultradent inkluderer, men er ikke begrenset til, enkeltpersonens navn, forretningsnavn, e-postadresse, gateadresse, telefonnummer og kredittkortinformasjon (kun når det foretas kjøp).

Ultradent kan bruke visse webbaserte teknologier for å samle inn forbruksdata slik som informasjonskapsler (små tekstfiler lagret i brukerens webleser), webkapsler (elektroniske bilder som muliggjør telling av besøkende som har åpnet en side eller visse informasjonskapsler) eller liknende teknologier. Ultradent kan også samle inn informasjon fra kundeinnkjøpsskjema, samhandlinger med Ultradents kundeserviceavdeling og informasjonsforespørsler. Du kan nekte å godta informasjonskapsler ved å aktivere en innstilling i nettleseren som gir deg anledning til å avvise at det settes informasjonskapsler. Men hvis du velger denne innstillingen, vil du kanskje ikke få tilgang til visse deler av Ultradents webside. Visse nettlesere vil kanskje gi deg anledning til å aktivere et alternativ “Ikke spor”, som sender signaler til websidene du besøker om at du ikke ønsker at dine aktiviteter på nettet skal kunne spores. Dette er ikke det samme som å blokkere informasjonskapsler, ettersom nettlesere med “Ikke spor”-alternativ fortsatt kan akseptere informasjonskapsler. Ultradent aksepterer per i dag ikke “Ikke spor”-signaler. Dersom Ultradent i fremtiden vil gjøre dette, vil personvernet bli oppdatert tilsvarende.


Markedsføring

Ultradent kan komme til å kontakte deg med jevne mellomrom på e-post eller via sosiale medier for å gi deg informasjon om hendelser, produkter, tjenester og innhold som kan være av interesse for deg. Hvis gjeldende lov krever at Ultradent innhenter ditt uttrykkelige samtykke før vi sender visse typer markedsføring til deg, vil Ultradent bare sende deg denne type kommunikasjon etter å ha innhentet ditt uttrykkelige samtykke.

Brukere kan når som helst trekke tilbake deres samtykke ved å fylle ut og sende inn en forespørsel om tilbaketrekking av samtykket sitt til Ultradent ved hjelp av Privacy Management Links-dataportalen for selvserviceforespørsler og vedlikehold på https://www.opalescence.no/privacy-management.

Databruk

Generelt gjør personopplysningene som Ultradent samler inn, det mulig for Ultradent å levere tjenester til kunder og ansatte, overholde lovbestemmelser, løse konflikter og håndheve avtaler. Ultradents innsamling av personopplysninger gjør det også mulig for selskapet å holde kunder, ansatte og tilknyttede tredjeparter oppdatert på flere områder relatert til Ultradent, slik som for eksempel de siste produktnyhetene, forestående Ultradent-arrangementer og for å sende viktige varsler, f.eks. om kjøp og endringer på Ultradents vilkår, betingelser og policyer. Ultradent bruker også personopplysninger for å opprettholde og støtte produkter, levere forespurte tjenester og produkter til kunder, bidra til å opprette, utvikle, drive, levere og forbedre Ultradents websider, produkter, tjenester og kundekommunikasjoner og til å forbedre markedsføring, reklame og salg. Ultradent kan også bruke forhåndsangitte personopplysninger de har for hånden for å bidra til identifikasjon av brukere og for interne formål, som revisjon, dataanalyse og forskning.


Dataoverføringer og deling

Ultradent er en internasjonal organisasjon med avtaler og forretningsrelasjoner i hele verden. Derfor kan det være nødvendig å overføre personopplysninger internasjonalt. I slike tilfeller, og hvor dette kreves, innhenter Ultradent en avgjørelse om egnethet slik det fremgår av GDPR-bestemmelsene. Hvis det ikke foreligger en bestemmelse om egnethet, vil Ultradent overholde generelt akseptert bransjestandarder for å sikre overføringen av personopplysninger.

Personopplysningene som samles inn av Ultradent, selges ikke til andre organisasjoner, med unntak av det som er beskrevet i avsnittet "Innbyggere i California" i denne personvernerklæringen. Hvis denne praksisen skulle endre seg i fremtiden, vi vi oppdatere denne policyen for å vise dette og gi enkeltindivider mulighet til å velge å delta eller avslå. Ultradent kan dele personopplysninger med tredjeparter når dette er nødvendig for å utøve legitime forretningsfunksjoner (herunder f.eks. med datterselskaper, selskaper som leverer teknisk støtte og hjelp til Ultradent med tanke på Ultradents websider, finansinstitusjoner som behandler betalinger for ordrer plassert av kunder, leverandører og andre som fasiliterer leveranse av de produktene eller tjenestene som kundene har bestilt). Ultradent kan også dele personopplysninger i følgende situasjoner:

 • i samsvar med eller tillatt av lov, slik som å overholde kravene ved stevning eller liknende rettsprosesser
 • når Ultradent er i god tro at offentliggjøring er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter, beskytte sikkerheten til enkeltpersoner, beskytte sikkerheten til andre, etterforske svindel eller svare på anmodning fra myndighetene
 • for å etterforske mulige overtredelser av personvernet eller annen gjeldende kontrakt eller avtale
 • til tredjepart med ditt forutgående samtykke om å gjøre det, og
 • i tilfellet Ultradent gjennomgår en forretningsprosess slik som en sammenslåing, oppkjøp av et annet selskap eller salg av alle eller en del av aktiva.

Ytterligere informasjon mht. metodene brukt av Ultradent kan du få ved å ta kontakt med Ultradent som beskrevet nedenfor.

Datarettigheter og sikkerhet for enkeltpersoner i EØS og UK

Ultradent treffer tiltak i god tro for å gi personer tilgang til deres personopplysninger som er samlet inn, behandlet og lagret av Ultradent. Enkeltpersoner i EØS eller UK har visse rettigheter som kan være gjenstand for begrensninger og/eller restriksjoner. Disse rettighetene inkluderer retten til å forlange tilgang til, og til å rette eller slette, sine personopplysninger, oppnå begrensninger for databehandlingen eller protestere mot databehandling av sine personopplysninger, be om at en kopi av personopplysningene om dem leveres til dem, eller til tredjepart. Hvis du ønsker å gjøre bruk av noen av disse rettighetene, må du sende en forespørsel til Ultradent ved hjelp av kontaktopplysningene nedenfor.

Enkeltpersoner i EØS har også rett til å fremlegge klage om databehandlingen av sine personopplysninger hos vedkommende datatilsyn ("DPA"). Enkeltpersoner i EØS og UK som ønsker å finne ut mer om regionalt datatilsyn, kan gjøre dette ved å gå til ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Ultradent vil behandle alle forespørsler som nødvendig i henhold til gjeldende lover og i samsvar med Ultradents interne prinsipper om sikkerhet og personvern.

Innbyggere i California

Dette avsnittet gjelder kun for innbyggere i California og kommer i tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen. California Consumer Privacy Act fra 2018 ("CCPA") gir innbyggere i California spesifikke rettigheter og krever at vi gjør visse avsløringer. Hvis du bor i California, har du rett til å: (i) be om at vi sletter personopplysninger som vi har samlet inn om deg; (ii) be om at vi avslører hvilke personopplysninger vi har samlet inn om deg; (iii) be oss avsløre hvorvidt vi selger (eller har solgt) dine personopplysninger; (iv) velge bort alt eventuelt salg av dine personopplysninger (så langt vi faktisk selger slike); og (v) ikke utsettes for diskriminering fordi du benytter dine rettigheter i henhold til CCPA. Når det gjelder salg av personopplysninger, definerer CCPA "salg" bredt for å dekke scenarioer som tradisjonelt ikke anses som salg av personopplysninger. Det kan derfor finnes tilfeller hvor vi selger (slik begrepet er definert i CCPA) personopplysninger. For å utøve din rett til å velge bort slike salg kan du (eller din autoriserte representant) sende inn en forespørsel ved å klikke på denne koblingen: https://www.opalescence.no/privacy-management. For å utøve andre rettigheter under CCPA kan du (eller din autoriserte representant) kontakte oss ved å benytte en verifiserbar forbrukerforespørsel, som beskrevet nedenfor. Forespørselen din må inneholde tilstrekkelig informasjon til at vi kan verifisere at du er den personen som vi har innhentet personopplysninger om, den må også inneholde nok detaljer til at vi kan forstå, evaluere og besvare den.

Vi innhenter følgende kategorier av personopplysninger både direkte og indirekte fra deg (f.eks. ved å observere din aktivitet på nettstedet vårt): (i) identifiserende informasjon som inkluderer følgende spesifikke personopplysninger: navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer; (ii) bankkortinformasjon, som inkluderer følgende spesifikke personopplysninger: navn, kortnummer og annen finansiell informasjon; (iii) kommersiell informasjon, som inkluderer følgende spesifikke personopplysninger: kjøpte eller vurderte produkter eller tjenester, eller annen kjøps- eller forbrukshistorikk eller tendenser; og (iv) informasjon om internettbruk eller annen elektronisk nettverksinformasjon, som inkluderer følgende personopplysninger: nettleserlogg, søkehistorikk og informasjon om dine samhandlinger med Ultradents nettsted.

Formålene med å innhente og selge (som begrepet defineres av CCPA) personopplysninger, og hvordan vi bruker og deler slike personopplysninger er de som angis i avsnittene "Databruk" og "Dataoverføringer og deling" i denne personvernerklæringen.

I de forutgående tolv månedene har vi:

 • cinnhentet følgende kategorier av personopplysninger: (i) identifiserende data; (ii) bankkortinformasjon; (iii) kommersiell informasjon; (iv) stedsdata; (v) biometrisk eller lydbasert informasjon; (vi) profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon; (vii) utdannelsesinformasjon; (viii) nettbasert eller annen elektronisk nettverksbasert informasjon om aktivitet.
 • "solgt" (som definert av CCPA) følgende kategorier av personopplysninger: identifiserende data, kommersiell informasjon, stedsdata, biometrisk eller lydbasert informasjon, profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon, utdannelsesinformasjon, nettbasert eller annen elektronisk nettverksbasert informasjon om aktivitet samt slutninger fra kategoriene ovenfor brukt til å opprette en profil.
 • avslørt for forretningsformål følgende kategorier av personopplysninger: identifiserende data, kommersiell informasjon, stedsdata, biometrisk eller lydbasert informasjon, profesjonell eller arbeidsrelatert informasjon, utdannelsesinformasjon og nettbasert eller annen elektronisk nettverksbasert informasjon om aktivitet.
 • innhentet personopplysninger fra følgende kildekategorier: direkte fra deg eller indirekte fra deg.
 • delt personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter: tjenesteleverandører som tilrettelegger virksomheten vår, reklamenettverk, nettjenesteleverandører, dataanalyseleverandører, myndigheter, operativsystemer og plattformer, sosiale nettverk og gjenselgere av forbrukerdata.

Sivilloven California Civil Code Section 1798.83 gir brukere av denne websiden som er innbyggere i California rett til å kreve visse opplysninger vedrørende Ultradents avdekking av personopplysninger til tredjepart med tanke på direkte markedsføringsformål. Vennligst ta kontakt med Ultradent som beskrevet nedenfor for å rette en slik forespørsel.

For alle enkeltpersoner hvis personopplysninger vi behandler

Når en forespørsel stilles til Ultradent vedrørende personopplysninger og før Ultradent behandler forespørselen, ber vi personen som sender forespørselen om å identifisere seg og informasjonen som vedkommende ønsker å få tilgang til, rette eller slette. Når enkeltpersoner endrer personopplysningene, bes de om å gi sann, komplett og nøyaktig informasjon. Ved mottak av en forespørsel i samsvar med disse bestemmelsene tar bl.a. Ultradent hensyn til byrden eller kostnaden ved å gi forespurt tilgang, potensielle farer for vedkommendes personvern og om rettighetene til andre personer enn vedkommende som har sendt forespørselen, overtredes. Ultradent svarer på forespørsler innenfor en rimelig tidsfrist.

Enkeltpersoner kan se gjennom og redigere sine personopplysninger ved å logge inn på kontoprofilen eller ved å kontakte Ultradent. For å be om sletting av personopplysninger må enkeltpersoner sende en skriftlig forespørsel ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Sikkerhet

Ultradent har implementert prosesser og fysiske og tekniske tiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang til personopplysninger samlet inn og lagret av Ultradent og for å forhindre uautorisert bruk, endring, korrumpering eller offentliggjøring av personopplysningene. Personopplysningene som lagres av Ultradent, beskyttes av en brannmur. Ultradents servere er plassert på fasiliteter som er underlagt fysiske sikkerhetstiltak inkludert brukergodkjenningspassord og andre liknende tiltak, som er beregnet på å forhindre uautorisert tilgang. Med hensyn til visse kategorier av produseres bruker Ultradent også sikker krypteringsteknologi for å sikre mottatte personopplysninger enda bedre.

Ultradent begrenser tilgang til personopplysninger for sine ansatte, leverandører og samarbeidspartnere som har behov for å informasjonen for å drive Ultradents forretning på en måte som er i samsvar med dette personvernet. Det kreves at slikt personale behandler personopplysninger på en måte som er forenelig med personvernet. Ultradent følger generelt aksepterte standarder for å beskytte personopplysninger, både under overføring og når de er mottatt.

Selv om Ultradent tror at implementerte policyer og praksiser vedrørende informasjonssikkerhet og integritet er rimelige, kan Ultradent ikke garantere at sikkerheten og/eller integriteten til personopplysninger ikke vil brutt eller at slike personopplysninger ikke vil bli utsatt for uautorisert tilgang, endring, korrumpering eller offentliggjøring. Ultradent reviderer informasjonssikkerhetspolicyene og praksisene regelmessig, og kan oppdatere dem hvis selskapet ser behov for det for å oppnå informasjonssikkerhet og integritet i samsvar med bransjestandardene.

Datalagring

Ultradent vil treffe rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene som selskapet samler inn, ikke overgår de som er nødvendige for formålene de ble samlet inn for og at de lagres bare i perioden som er nødvendig for å fullføre angitt formål slik det fremgår av dette personvernet med mindre en lengre lagringsperiode kreves eller tillates av lokale, nasjonale og internasjonale lover og bestemmelser.

Ansvar og ledelse

Ultradents interne databeskyttelseskontor fører tilsyn med Ultradents informasjonssikkerhetsprogram, inkludert dets overholdelse av EU-US DPF, UK-utvidelsen til EU-US DPF og Swiss-US DPF. Ultradents utnevnte personvernansvarlige er ansvarlig for å revidere og godkjenne alle faktiske endringer av Ultradents informasjonssikkerhetsprogrammet. Eventuelle spørsmål, forhold eller kommentarer vedrørende personvernet kan stilles til Ultradent ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

Kontakt Ultradent

Hvis du har spørsmål, kommentarer, klager eller forslag om personvernet, kan du ta kontakt med Ultradent på følgende måte:

Hvis du befinner deg i EØS eller UK, kan du ta kontakt med Ultradents personvernombud på Privacyde@Ultradent.com.

Hvis du befinner deg utenfor EØS eller UK, kan du ta kontakt med Ultradent på Privacy@Ultradent.com.

Alle spørsmål, kommentarer, klager eller forslag om personvernet, kan også sendes til Ultradent på e-post eller ved hjelp av følgende adresse:

Ultradent Products, Inc.
Attn: Legal Department
505 West Ultradent Drive
South Jordan, UT 84095
Gratis nummer: 1.888.230.1420

Endringer av personvernet

Ultradent forbeholder seg retten til å oppdatere personvernet med jevne mellomrom. Hvis det kommer tillegg til personvernet, gjør Ultradent slik tillegg tilgjengelige ved å publisere et varsel om dette på nettsidene, e-postmeldinger eller ved hjelp av andre kanaler. Les gjennom personvernet med jevne mellomrom, spesielt før du gir personopplysninger til Ultradent. Hvis du fortsetter å bruke Ultradents websider etter det er blitt foretatt endringer i personvernet, er dette et tegn på samtykke med vilkårene i det reviderte personvernet.